Si të përgatitet një mësim për platformat mësimore online

Në këtë kohë të izolimit të përgjithshëm për shkak të COVID-19, shumica e institucioneve mësimore kanë filluar ose planifikojnë ta bartin materialin mësimor në platforma mësimore online. Ekzistojnë platforma të shumta për mësim online (LMS – Learning Management System), me apo pa pagesë, por problemi më i madh është si të përgatitet një mësim në […]

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.