get_previous_posts_link()

Merr hiperlidhjen e postimit paraprak ngjit me postimin aktual. Referenca wordpress.org: get_previous_posts_link()

get_previous_post()

E merr postimin e paraprak që është ngjit me postimin aktual. Referenca wordpress.org: get_previous_post()

get_delete_post_link()

Kthen hiperlidhjen për fshirjen e postimit. Parametri i parë është ID-ja e postimit, i dyti nuk përdoret (jepet vlera ”), ndërsa i treti është boolean (true ose false), që vlerë standarde ka false. Nëse e bëjmë true, atëherë postimi do të fshihet duke mos u vendosur fare në shportën e hedhurinave. Referenca wordpress.org: get_delete_post_link()

get_edit_post_link()

Kthen hiperlidhjen për redaktimin e postimit. Mund të përdoret brenda apo jashtë ciklit. Mund të përdoret për faqe, postime, fajlla të atashuar dhe revizione. Parametri i parë është ID-ja e postimit, ndërsa parametri i dytë është kontekti, që si vlerë standarde ka “display”. Referenca wordpress.org: get_edit_post_link()

set_post_format()

Cakton formatin e postimit. Jepet ID-ja apo objekti i postimit si parametër i parë, ndërsa formati si parametër i dytë. Shembull: Referenca wordpress.org: set_post_format()

get_post_status()

Kthen statusin e postimit duke u bazuar në ID-në e postimit. Nëse ID-ja i takon një fajlli të atashuar, kthehet statusi i prindit. Vlerat e mundshme: publish Postim apo faqe e publikuar pending Postim në pritje të redaktimit draft Postim në versionin draft auto-draft Postim i ri, pa përmbajtje future Postim që do të publikohet […]

get_post_mime_type()

Kthen mime tipin e një fajlli të atashuar sipas ID-së. Referenca wordpress.org: get_post_mime_type()

get_post_ancestors()

I kthen paraardhësit e postimit. Referenca wordpress.org: get_post_ancestors()

get_post_field()

I kthen të dhënat e një fushe të postimit duke u bazuar në ID-në e postimit. Referenca wordpress.org: get_post_field()

get_post()

I kthen të dhënat e postimit sipas ID-së apo objektit të postimit. Referenca wordpress.org: get_post()

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.