background-color

Cakton ngjyrën e prapavisë së një elementi.

Vlerat e ngjyrave mund të jepen me:

  • Emër të ngjyrës
  • Kod heksadecimal
  • Me rgb()

Me emër të ngjyrës

background-color: Aquamarine;

Me kod heksadecimal të ngjyrës

background-color: #7FFFD4;

Me rgb()

background-color: rgb(127, 255, 212);

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.