content

Mundëson futjen e tekstit nga CSS si përmbajtje të një elementi, duke përdorur pseudo-elementet ::before ose ::after.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.