esc_attr()

Bën zëvendësimin e disa karaktereve speciale me ekuivalentët e tyre (shih PHP funksionin htmlspecialchars()), për t’u përdorur brenda HTML atributeve.

Shembull:

<div class="<?php echo esc_attr( $container ); ?>" id="content" tabindex="-1">

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.