get_edit_post_link()

Kthen hiperlidhjen për redaktimin e postimit.

Mund të përdoret brenda apo jashtë ciklit. Mund të përdoret për faqe, postime, fajlla të atashuar dhe revizione.

Parametri i parë është ID-ja e postimit, ndërsa parametri i dytë është kontekti, që si vlerë standarde ka “display”.

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.