get_post_status()

Kthen statusin e postimit duke u bazuar në ID-në e postimit.

Nëse ID-ja i takon një fajlli të atashuar, kthehet statusi i prindit.

Vlerat e mundshme:

publish Postim apo faqe e publikuar
pending Postim në pritje të redaktimit
draft Postim në versionin draft
auto-draft Postim i ri, pa përmbajtje
future Postim që do të publikohet në të ardhmen
private Postim i padukshëm për ata që nuk janë të autentikuar
inherit Revizion
trash Postim në shportën e hedhurinave

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.