get_template_part()

E vendos një shabllon të pjesshëm brenda një shablloni.

Shembull:

<?php get_template_part( 'global-templates/left-sidebar-check' ); ?>

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.