I/O and File Systems

Shkrimi dhe leximi i një fajlli

package main

import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
)

func main() {
  writeFile("test")
  readFile()
}

func writeFile(message string) {
  bytes := []byte(message)
  ioutil.WriteFile("e:/temp/testgo.txt", bytes, 0644)
  fmt.Println("created a file")
}

func readFile() {
  data, _ := ioutil.ReadFile("e:/temp/testgo.txt")
  fmt.Println("file content:")
  fmt.Println(string(data))
}

https://play.golang.org/p/GwOnhuvuzo5

Leximi i një fajlli me buffering

package main

import (
  "fmt"
  "io"
  "os"
)

func main() {

  f, err := os.Open("poema.txt")
  if err != nil {
    fmt.Println("Error:", err)
    return
  }
  defer f.Close()

  var (
    b= make([]byte, 16)
  )
  for n := 0; err == nil; {
    n, err = f.Read(b)
    if err == nil {
      fmt.Print(string(b[:n]))
    }
  }
  if err != nil && err != io.EOF {
    fmt.Println("\n\nError:", err)
  }
}

poema.txt

O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!
Fushat e gjëra me lule, q'u kam ndër mënt dit' e natë!
Ju bregore bukuroshe e ju lumenjt' e kulluar!
Çuka, kodra, brinja, gërxhe dhe pylle të gjelbëruar!
Do të këndonj bagëtinë që mbani ju e ushqeni,
O vendëthit e bekuar, ju mëndjen ma dëfreni.
Ti Shqipëri, më jep nderë, më jep emrin shqipëtar,
Zëmrën ti ma gatove plot me dëshirë dhe me zjarr.
...

https://play.golang.org/p/hDSWObsvV1f

Rezultati:

O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!
Fushat e gjëra me lule, q'u kam ndër mënt dit' e natë!
Ju bregore bukuroshe e ju lumenjt' e kulluar!
Çuka, kodra, brinja, gërxhe dhe pylle të gjelbëruar!
Do të këndonj bagëtinë që mbani ju e ushqeni,
O vendëthit e bekuar, ju mëndjen ma dëfreni.
Ti Shqipëri, më jep nderë, më jep emrin shqipëtar,
Zëmrën ti ma gatove plot me dëshirë dhe me zjarr.
...
package main

import (
  "fmt"
  "io"
  "os"
  "strings"
)

func main() {
  d := strings.NewReader("Teksti i cili do të ruhet në fajll.")
  f, err := os.Create("./tedhenat.txt")
  if err != nil {
    fmt.Println("Nuk e krijova fajllin:", err)
    os.Exit(1)
  }
  io.Copy(f, d)
}

https://play.golang.org/p/M35QuSLefEc

Rezultati:

Në fajll sistem krijohet fajlli tedhenat.txt me përmbajtjen Teksti i cili do të ruhet në fajll..

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.