Shembull: Argumentet nga konzola

package main

import (
  "fmt"
  "os"
)

func main() {
  for i := 1; i < len(os.Args); i++ {
    fmt.Println(os.Args[i])
  }
}

https://play.golang.org/p/SRY8024ZgKC

Programi kompajlohet, startohet duke i dhënë disa argumente të ndara me space.

args 12 54 7 23 9

Rezultati:

12
54
7
23
9
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.