Shembull: Gjenerimi i sha256 hash

package main

import (
  "crypto/sha256"
  "fmt"
)

func main() {
  teksti := "Lorem Ipsum dolor sit Amet"
  sha_256 := sha256.New()
  sha_256.Write([]byte(teksti))

  fmt.Printf("Teksti:\t\t%v\n", teksti)
  fmt.Printf("sha256:\t\t%x\n", sha_256.Sum(nil))

}

https://play.golang.org/p/sGbSxbLLTVS

Rezultati:

Teksti:    Lorem Ipsum dolor sit Amet
sha256:    eb7a03c377c28da97ae97884582e6bd07fa44724af99798b42593355e39f82cb
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.