Shembull: Leximi i JSON fajllit me parsim me strukt

package main

import (
  "encoding/json"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "os"
  "strconv"
)

type Anetaret struct {
  Anetaret []Anetari `json:"anetaret"`
}

type Anetari struct {
  Emri   string  `json:"emri"`
  Mosha  int   `json:"mosha"`
  Gjinia  string  `json:"gjinia"`
  Kontakti Kontakti `json:"kontakti"`
}

type Kontakti struct {
  Emaili  string `json:"emaili"`
  Telefoni string `json:"telefoni"`
}

func main() {
  fajlli, err := os.Open("anetaret.json")
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
  defer fajlli.Close()

  teDhenat, _ := ioutil.ReadAll(fajlli)
  var anetaret Anetaret

  json.Unmarshal(teDhenat, &anetaret)
  for i := 0; i < len(anetaret.Anetaret); i++ {
    fmt.Println("Emri: " + anetaret.Anetaret[i].Emri)
    fmt.Println("Mosha: " + strconv.Itoa(anetaret.Anetaret[i].Mosha))
    fmt.Println("Gjinia: " + anetaret.Anetaret[i].Gjinia)
    fmt.Println("Emaili: " + anetaret.Anetaret[i].Kontakti.Emaili)
    fmt.Println("Telefoni: " + anetaret.Anetaret[i].Kontakti.Telefoni)
  }
}

anetaret.json

{
 "anetaret": [
  {
   "emri": "Alban",
   "mosha": 23,
   "gjinia": "m",
   "kontakti": {
    "emaili": "alban@gmail.com",
    "telefoni": "049111222"
   }
  },
  {
   "emri": "Teuta",
   "mosha": 17,
   "gjinia": "f",
   "kontakti": {
    "emaili": "teuta@gmail.com",
    "telefoni": "044222333"
   }
  }
 ]
}

https://play.golang.org/p/a5H7kzLvC_4

Rezultati:

Emri: Alban
Mosha: 23
Gjinia: m
Emaili: alban@gmail.com
Telefoni: 049111222
Emri: Teuta
Mosha: 17
Gjinia: f
Emaili: teuta@gmail.com
Telefoni: 044222333

I> Ky program duhet të kompajlohet lokalisht, nuk do të ekzekutohet në Go Playground. JSON kodi të ruhet si fajll me emrin anetaret.json.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.