Shembull: Strukti me metodë

package main

import (
  "fmt"
)

type Personi struct {
  emri  string
  mbiemri string
  mosha  int
}

func (p Personi) teDhenat() {
  fmt.Printf("%s %s, mosha: %d\n", p.emri, p.mbiemri, p.mosha)
}

func main() {
  anetar := Personi{
    emri:  "Arta",
    mbiemri: "Berisha",
    mosha:  30,
  }

  anetar.teDhenat()
}

https://play.golang.org/p/mSC5yid0ea3

Rezultati:

Arta Berisha, mosha: 30

Nëse rezultatin e një funksioni nuk dëshirojmë ta lidhim me një mjet periferik dalës të caktuar, siç është rasti këtu me dërgimin e tekstit në konzolë, ne mund të bëjmë që një funksion të kthejë rezultat, e më pas thirrësi i atij funksioni (në këtë rast funksioni main()) të caktojë ku do të dërgohet: në konzolë, në databazë, si HTTP response, në fajll, etj.

package main

import (
  "fmt"
)

type Personi struct {
  emri  string
  mbiemri string
  mosha  int
}

func (p Personi) teDhenat() string {
  return fmt.Sprintf("%s %s, mosha: %d\n", p.emri, p.mbiemri, p.mosha)
}

func main() {
  anetar := Personi{
    emri:  "Arta",
    mbiemri: "Berisha",
    mosha:  30,
  }

  fmt.Println(anetar.teDhenat())
}

https://play.golang.org/p/FOw4vowVtmk

Rezultati:

Arta Berisha, mosha: 30
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.