<article>

Teknikisht, me të gjitha karakteristikat i njëjtë me <div>.

Rekomandohet të përdoret për atë pjesë të faqes ku do të vendoset përmbajtja kryesore e faqes, p.sh. një lajm kur kemi të bëjmë me portalet, apo të dhënat e produktit kur kemi të bëjmë me një online shop.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.