<div>

Elementi div shërben për organizimin e tërësive të Web faqes, asisoj që brenda tij vendosim elemente të ndryshme që formojnë një njësi në vete.

Për shembull, brenda një elementi div mund të vendosim shumë elemente të tjera si h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, etj.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.