<h1> – <h6>

Titull në 6 nivele të mundshme.

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>h1-h6</title>
</head>

<body>
<h1>Titull i nivelit të parë</h1>
<h2>Titull i nivelit të dytë</h2>
<h3>Titull i nivelit të tretë</h3>
<h4>Titull i nivelit të katërt</h4>
<h5>Titull i nivelit të pestë</h5>
<h6>Titull i nivelit të gjashtë</h6>
</body>
</html>

Hape shembullin në brouser

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.