<p>

Në HTML, me tag-un <p> shënojmë fillimin, ndërsa me </p> – fundin e një paragrafi.

Brenda një paragrafi e vendosim një tekst, por mund të vendosim edhe HTML elemente të tjera siç është p.sh. <span> apo <img>.

 

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.