Struktura e HTML dokumentit

Çdo HTML dokument duhet të fillojë me deklaratën e tipit të dokumentit që tregon se cili version i HTML është përdorur në atë dokument. Kjo informatë u shërben shfletuesve për ta paraqitur atë faqe në mënyrë korrekte.
Versionet moderne të HTML, janë:

 • HTML 5
 • HTML 4.01 Transitional
 • HTML 4.01 Strict
 • XHTML 1.0 Transitional
 • XHTML 1.0 Strict
 • XHTML 1.1
 • XHTML Mobile 1.0

Versioni më i ri është HTML 5, përdorimi i të cilit është në rritje të vazhdueshme, edhe pse nuk është implementuar në tërësi nga të gjithë shfletuesit.

Në HTML5, rreshti i parë i HTML dokumentit duhet të fillojë me:

<!DOCTYPE html>

Rreshti vijues duhet ta përmbajë etiketën <html>, që shënon fillimin e HTML dokumentit.
Fundi i dokumentit të njëjtë shënohet me </html>.
Ndërmjet <html> dhe </html> vendoset përmbajtja e faqes e ndarë në dy seksione: <head> dhe <body>.

Në seksionin <head> vendosen informata që i dedikohen Web shfletuesit (Web browser), ndërsa në atë <body> vendoset përmbajtja e faqes që do t’i shfaqet vizitorit të faqes, seksion ky që përmban tekst, fotografi, tabela, formularë, animacione, audio, video, etj.

Struktura tipike e një HTML dokumenti:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Faqja ime personale</title>
 </head>
 <body>
  <p>Pershendetje!</p>
 </body>
</html>
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.