language_attributes()

Shfaq atributet e gjuhës për elementin <html>.

Përmban informatat mbi gjuhën e faqes dhe kahjen e shkrimit.

<html <?php language_attributes(); ?>class="no-js">

Rezultati

<html lang="en-US" class="no-js">

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.