get_post_ancestors()

I kthen paraardhësit e postimit. Referenca wordpress.org: get_post_ancestors()

get_post_field()

I kthen të dhënat e një fushe të postimit duke u bazuar në ID-në e postimit. Referenca wordpress.org: get_post_field()

get_post()

I kthen të dhënat e postimit sipas ID-së apo objektit të postimit. Referenca wordpress.org: get_post()

the_excerpt()

E shfaq përmbajtjen e fragmentit të postimit. Referenca wordpress.org: the_excerpt()

get_the_excerpt()

E kthen fragmentin e postimit. Referenca wordpress.org: get_the_excerpt()

next_posts_link()

Shfaq linkun e faqes vijuese të postimeve. Referenca wordpress.org next_posts_link()

get_next_posts_link()

Kthen linkun e faqes vijuese të postimeve. Referenca wordpress.org get_next_posts_link()

get_next_post()

Merr postimin vijues që gjendet menjëherë pas postimit aktual. Referenca wordpress.org get_next_post()

get_children()

Shfaq fëmijët e prindit të postimit. Referenca wordpress.org get_children()

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.