sha1()

Funksion për gjenerimin e hashit të një stringu. Përmban 40 karaktere prej 0 deri f, pra është një numër heksadecimal, njëjtë sikurse md5(), por më i sigurtë për shkak se ka më pak kolizione.

Shembull:

<?php
 echo sha1("Test");

Rezultati:

640ab2bae07bedc4c163f679a746f7ab7fb5d1fa
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.