post_class()

Shfaq klasat përkatëse të postimit të cilat vendosen në bartësin (container) e postimit.

Shembull:

<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
    ...
</article>

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.