set_post_format()

Cakton formatin e postimit. Jepet ID-ja apo objekti i postimit si parametër i parë, ndërsa formati si parametër i dytë.

Shembull:

<?php set_post_format( $ID, 'publish'); ?>

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.