Categories
Funksionet

get_post_mime_type()

Kthen mime tipin e një fajlli të atashuar sipas ID-së.

Referenca