Categories
WordPress

Temat startuese

Në këtë postim do të mund të gjenden lidhje të ndryshme të kategorizuara sipas dedikimit dhe që kanë të bëjnë me WordPress.

Tema startuese

BlankSlate https://wordpress.org/themes/blankslate/
Sage https://github.com/roots/sage
HTML5Blankhttp://html5blank.com/

HTML5 Reset
https://github.com/murtaugh/HTML5-Reset-WordPress-Theme
HTML5 boilerplatehttps://github.com/zencoder/html5-boilerplate-for-wordpress
JOINTSWPhttps://jointswp.com/
Naked WordPresshttp://naked-wordpress.bckmn.com/
Boneshttps://themble.com/bones/
Underscoreshttps://underscores.me/
UnderStrap Framework https://understrap.com/
WP-Flex http://wpflex.grayghostvisuals.com/
Responsivehttps://wordpress.org/themes/responsive/
The Progressive WordPress Theme Rig https://wprig.io/
Catch Starter https://wordpress.org/themes/catch-starter/
Start https://wordpress.org/themes/start/
Beans https://www.getbeans.io/
Quark https://github.com/maddisondesigns/Quark
Nebula https://github.com/chrisblakley/Nebula
Generic https://wordpress.org/themes/generic/
Cornerstone https://github.com/thewirelessguy/cornerstone
Gantry  http://gantry.org/
WP Bootstrap Starter https://wordpress.org/themes/wp-bootstrap-starter/
Air-light https://wordpress.org/themes/air-light/
CyberChimps https://wordpress.org/themes/cyberchimps/