wp_script_is()

Determinon nëse skripta është vendosur në listën e pritjes.

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.